undergraduate thesis
Javne financije i porezi u strukturi javnih prihoda državnog proračuna od 2014. do 2017. godine

Kristina Jarnević (2018)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department