undergraduate thesis
Morfološko-reljefna obilježja brloga i antropogeni utjecaj na područje zimskog mirovanja smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.) na području državnog lovišta "Crna duliba-Metla"

Franko Tomljenović (2015)
Karlovac University of Applied Sciences
Department of Wildlife Management and Nature Conservation