undergraduate thesis
Nematerijalna kulturna baština i turistička ponuda na primjeru Forks, Washington, SAD i Ogulin, Hrvatska

Ivica Rak (2016)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department