undergraduate thesis
Kreditni rizik u bankarstvu na primjeru odabranih banaka u Republici Hrvatskoj

Sven Vidoš (2016)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department