undergraduate thesis
Financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu u nadležnosti Karlovačke županije

Ivana Gemeri (2016)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department