undergraduate thesis
Promocija grada Karlovca kao turističke destinacije

Alenka Barešić (2017)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department