undergraduate thesis
Uloga inovacija u hotelskom poslovanju s posebnim osvrtom na hotel "Korana Srakovčić" u Karlovcu

Martina Špehar (2017)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department