undergraduate thesis
Brendiranje turističke destinacije s posebnim osvrtom na grad Karlovac

Nevenka Živković (2017)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department