(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Analiza promocijskih aktivnosti hotela Korana-Srakovčić
Poveznica na dokument UPRAVLJANJE INTERNET MARKETINGOM U FUNKCIJI POPUNJAVANJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA
Poveznica na dokument Uloga inovacija u hotelskom poslovanju s posebnim osvrtom na hotel