(1 - 7 od 7)
Poveznica na dokument Međunarodne hotelske marke u RH
Poveznica na dokument Obilježja hotelskog lanca Sheraton
Poveznica na dokument Inozemni hotelski lanci u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Obilježja hotelskih lanaca s posebnim osvrtom na Hilton Worldwide
Poveznica na dokument Vodeći domaći hotelski lanci
Poveznica na dokument Ugovor o franšizingu o menadžmentu u hotelijerstvu
Poveznica na dokument Međunarodni hotelski lanci u Republici Hrvatskoj