(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Akreditiv kao instrument međunarodnog platnog prometa
Poveznica na dokument Platni promet u Republici Hrvatskoj