(1 - 4 od 4)
Poveznica na dokument Ispitivanje mehaničkih svojstva zavarenog spoja na tankom limu od nehrđajućeg čelika
Poveznica na dokument Svojstva željeznih ljevova
Poveznica na dokument UTJECAJ ORIJENTACIJE NA MEHANIČKA SVOJSTVA PROTOTIPA IZRAĐENIH SLS POSTUPKOM
Poveznica na dokument UTJECAJ DIMENZIJA EPRUVETA NA MEHANIČKA SVOJSTVA MATRIJALA