srce2

Subscribe to srce2 feed
RSS feed Sveučilišnog računskog centra
Updated: 1 hour 3 min ago

Srce sudjelovalo na simpoziju Education, digital technology, social cohesion and public policies

Mon, 06/13/2022 - 14:08

Pomoćnica ravnatelja Srca i predsjednica organizacije European Distance and E-learning Network EDEN Sandra Kučina Softić sudjelovala je na simpoziju koji se 8. i 9. lipnja održao u Parizu.

Paginacija