srce2

Subscribe to srce2 feed
RSS feed Sveučilišnog računskog centra
Updated: 1 hour 45 min ago

Sustav AAI@EduHr radi stabilno

Tue, 03/17/2020 - 08:36

Sustav AAI@EduHr je stabilan. Zbog kibernetičkih napada na sustav do daljnjega je onemogućen pristup s računala koja nisu u mrežama pružatelja internetskih usluga na području RH.

Pages