master's thesis
Konstrukcija alata za oblikovanje lima u programskom paketu Catia V5

Vedran Rustić (2018)
Karlovac University of Applied Sciences
The Department of Mechanical Engineering