master's thesis
Utjecaj vrste nitriranja na abrazijsko trošenje

Philip Klobučar (2018)
Karlovac University of Applied Sciences
The Department of Mechanical Engineering