master's thesis
Zaštita od ionizirajućeg zračenja i reagiranje sustava zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće u NE Krško

Nino Marić (2015)
Karlovac University of Applied Sciences
The Department of Safety and Protection