specijalistički diplomski stručni
Zaštita od ionizirajućeg zračenja i reagiranje sustava zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće u NE Krško

Nino Marić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite