undergraduate thesis
Stradavanje životinja u prometu na državnoj cesti D1 na području dionica 8 i 9

Mihael Glavaš (2016)
Karlovac University of Applied Sciences
Department of Wildlife Management and Nature Conservation