undergraduate thesis
Uloga skateparka u Dugoj Resi kao elementa turističke ponude Karlovačke županije

Slavica Butorac (2016)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department