undergraduate thesis
Proces računovodstvenog obuhvata tuđih usluga na primjeru javnog poduzeća Hrvatske šume d.o.o.

Magdalena Žakelj (2016)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department