undergraduate thesis
Ruralni turizam u funkciji unapređenja turističke ponude Karlovačke županije

Ivana Bajnrauh (2017)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department