undergraduate thesis
Organizacija maturalnog putovanja u Prag na primjeru turističke agencije Potočki Travel iz Krapine

Ana Kerep (2017)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department