master's thesis
Poduzetnički projekt na primjeru obrta za izradu drvenih elemenata i gotovih proizvoda

Nataša Maraković (2017)
Karlovac University of Applied Sciences
Business Department