specijalistički diplomski stručni
Poduzetnički projekt na primjeru obrta za izradu drvenih elemenata i gotovih proizvoda

Nataša Maraković (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel