Pages


Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Nemanja Irić
Jedan od uzroka smanjivanja brojnosti i nestanka nekih divljih životinjskih vrsta je razvoj intenzivne poljoprivrede. Brojne su negativne posljedice primjene poljoprivredne mehanizacije. U radu su prikazane metode zaštite divljači koje su međusobno odvojene po obliku i načinu djelovanja. U razdoblju između 2012. i 2014. godine istražen je broj stradavanja divljih životinja od kosilica na području lovišta VII/509 „ Uljanik- Čavlovica” i VII/510 „Poljodar- Sovjak”. Stradalo...
"CE" označavanje proizvoda
"CE" označavanje proizvoda
Ivan Hrestak
Rad ne sadrži sažetak.
"STRADAVANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA U CESTOVNOM PROMETU NA PODRUČJU NP PLITVIČKA JEZERA"
"STRADAVANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA U CESTOVNOM PROMETU NA PODRUČJU NP PLITVIČKA JEZERA"
Željko Rendulić
U radu su istražena stradavanja divljih životinja u cestovnom prometu (dnevna i godišnja dinamika) na području Nacionalnog parka Plitvička jezera za razdoblje 2017. i 2018. godine. Ukupno su zabilježena 62 stradavanja životinja od kojih je najviše bilo srna (Capreolus capreolus) 68% i divljih svinja (Sus scrofa) s 8%, dok su velike zvijeri vuk (Canis lupus), medvjed (Ursus arctos) i ris (Lynx Lynx) zastupljeni sa 6%. Podaci o naletima su analizirani GIS programom ArcMap 10.5.1....
"Six Sigma" strategija
"Six Sigma" strategija
Krunoslav Horvat
Rad ne sadrži sažetak.
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
Nino Hrupek
Danas, u 21. stoljeću, čovječanstvo je već uveliko zakoračilo u moderno doba što rezultira porastom automatizacije i pojavom novih tehnologija. Automatizirani sustavi odnosno roboti preuzimaju sve veći postotak u industriji, medicini, vojsci, prometu i u drugim sektorima djelatnosti gdje se teži dostojnoj zamjeni za ljudske resurse. Sa sigurnošću se može reći da nastupa „četvrta industrijska revolucija“ koju predvodi razvoj robotike, nanotehnologija i tehnologija 3D printanja.
3D model kajaka
3D model kajaka
Josip Matešić
Tema ovog završnog rada bila je konstrukcijska izrada 3D kalupa kajaka. Za izradu 3D modela kajaka koristimo program Catia v5. U navedenom programu koristimo pod-podijelu GSD (Generative Shape Desing) u kojoj konstruiramo kajak. U drugoj podjeli (Mechanical Desing) konstruiramo kalup za izradu gotovog modela kajaka. FMD (Fused Deposition Modeling) tehnologiju koristimo za izradu 3D kalupa preko upravljačkog programa „Slic3r“ za 3D printer. Materijal za izradu kalupa kajaka uzimamo...
3D printanje
3D printanje
Krešo Hotko Cernić
3D printanje je tehnologija nastala 80-ih godina prošlog stoljeća zahvaljujući doktoru Hideo Kodami. Razvoj nije tekao brzo, sve do zadnjih 20 godina, kada su tehnološke mogućnosti omogućile praćenje zamisli 3D printanja. 3D printanje je aditivna tehnologija izrade trodimenzionalnih predmeta. Proces se sastoji od konstruiranja predmeta pomoću CAD programa ili skeniranjem 3D skenerom, generiranjem programskog koda sa potrebnim zadanim parametrima za izradu predmeta, učitavanjem u...
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
Ivana Grgurić
U ovom su radu opisani osnovni postupci i tehnologije aditivne proizvodnje, materijali, primjena i uređaji (3D pisači) koji su najzastupljeniji na tržištu. U prvom je poglavlju opisan razvoj te primjena, načela i materijali aditivne proizvodnje. Drugo poglavlje opisuje ukratko postupke aditivne proizvodnje te materijale za pojedini postupak i princip rada, navodi prednosti i nedostatke postupka, a zatim primjenu te proizvođače i uređaje dostupne na tržištu. Praktični dio rada...
ALARMNI SUSTAVI U OBITELJSKOJ KUĆI
ALARMNI SUSTAVI U OBITELJSKOJ KUĆI
Ivana Flanjak
Tema ovog završnog rada su alarmni sustavi u obiteljskoj kući. Okruženi smo mnoštvom različitih alarma, svjetlosnih, zvučnih, vibrirajućih ili u obliku elektroničke informacije i to od upozorenja na preniske temperature do previsoke, upozorenja na prisutnost raznih plinova ili SOS dojava. Zatim susrećemo protuprovalne alarme. Alarmni sustav podrazumijeva elektroničku zaštitu objekta komponentama koje detektiraju ulazak u štićeni prostor i obavljaju zvučno-svjetlosnu uzbunu i...
ALATI ZA IZREZIVANJE SAĆA IZ PČELARSKIH OKVIRA
ALATI ZA IZREZIVANJE SAĆA IZ PČELARSKIH OKVIRA
Luka Perković
Tema ovog završnog rada je konstrukcija alata za izrezivanje saća iz pčelarskih okvira u 3D. Za izradu 3D modela koristimo program Solidworks. U prvom djelu rada opisane su pčele, med, košnice te njihovi okviri kako bi saznali za šta će se koristit ovaj alat. Prema podacima iz proračuna pristupilo se odabiru dijelova te dimenzija kako bi alat bio u funkciji. Cijeli proces izrade alata popraćen je sa 3D modelima te objašnjenjima uz priloženu tehničku dokumentaciju sa materijalima...
ANALIZA GOSPODARSKIH POKAZATELJA BRAZILA 2010.- 2017.
ANALIZA GOSPODARSKIH POKAZATELJA BRAZILA 2010.- 2017.
Brigita Burić
Brazil je najveća zemlja u Južnoj Americi sa životopisnim reljefom, pogodnom klimom i bogatim prirodnim resursima. Nacionalno gospodarstvo aktivno sudjeluje u proizvodnji, potrošnji i razmjeni te raspolaže razvijenom industrijom, uspješnim poljoprivrednim i uslužnim sektorom. Brazilsko nacionalno gospodarstvo sa svim svojim usponima i padovima, pozitivnim i negativnim rezultatima, dobrim i lošim poslovnim politikama i strategijama, gospodarski se razvilo u veliko, svestrano, moćno,...
ANALIZA INFORMIRANOSTI GRAĐANA GRADA DELNICA O PROBLEMATICI OTPADNIH VODA
ANALIZA INFORMIRANOSTI GRAĐANA GRADA DELNICA O PROBLEMATICI OTPADNIH VODA
Ana Marija Mikloška
Voda je izvor života na Zemlji i vrlo je bitno bogatstvo za ljudsko čovječanstvo. Korištenjem vode stvaraju se otpadne vode koje se prema zakonskim propisima trebaju odgovarajuće zbrinuti. Ovaj završni rad obuhvaća najbitnije činjenice o vrstama otpadnih voda, procesima pročišćavanja te uređajima I., II. i III. stupnja koji se koriste za pročišćavanje otpadnih voda u naseljima i gradovima sukladno zakonskim uvjetima. Tijekom pisanja ovoga rada provedeno je istraživanje o...

Pages