Pages


Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Nemanja Irić
Jedan od uzroka smanjivanja brojnosti i nestanka nekih divljih životinjskih vrsta je razvoj intenzivne poljoprivrede. Brojne su negativne posljedice primjene poljoprivredne mehanizacije. U radu su prikazane metode zaštite divljači koje su međusobno odvojene po obliku i načinu djelovanja. U razdoblju između 2012. i 2014. godine istražen je broj stradavanja divljih životinja od kosilica na području lovišta VII/509 „ Uljanik- Čavlovica” i VII/510 „Poljodar- Sovjak”. Stradalo...
"CE" označavanje proizvoda
"CE" označavanje proizvoda
Ivan Hrestak
Rad ne sadrži sažetak.
"Six Sigma" strategija
"Six Sigma" strategija
Krunoslav Horvat
Rad ne sadrži sažetak.
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
Nino Hrupek
Danas, u 21. stoljeću, čovječanstvo je već uveliko zakoračilo u moderno doba što rezultira porastom automatizacije i pojavom novih tehnologija. Automatizirani sustavi odnosno roboti preuzimaju sve veći postotak u industriji, medicini, vojsci, prometu i u drugim sektorima djelatnosti gdje se teži dostojnoj zamjeni za ljudske resurse. Sa sigurnošću se može reći da nastupa „četvrta industrijska revolucija“ koju predvodi razvoj robotike, nanotehnologija i tehnologija 3D printanja.
3D model kajaka
3D model kajaka
Josip Matešić
Tema ovog završnog rada bila je konstrukcijska izrada 3D kalupa kajaka. Za izradu 3D modela kajaka koristimo program Catia v5. U navedenom programu koristimo pod-podijelu GSD (Generative Shape Desing) u kojoj konstruiramo kajak. U drugoj podjeli (Mechanical Desing) konstruiramo kalup za izradu gotovog modela kajaka. FMD (Fused Deposition Modeling) tehnologiju koristimo za izradu 3D kalupa preko upravljačkog programa „Slic3r“ za 3D printer. Materijal za izradu kalupa kajaka uzimamo...
3D printanje
3D printanje
Krešo Hotko Cernić
3D printanje je tehnologija nastala 80-ih godina prošlog stoljeća zahvaljujući doktoru Hideo Kodami. Razvoj nije tekao brzo, sve do zadnjih 20 godina, kada su tehnološke mogućnosti omogućile praćenje zamisli 3D printanja. 3D printanje je aditivna tehnologija izrade trodimenzionalnih predmeta. Proces se sastoji od konstruiranja predmeta pomoću CAD programa ili skeniranjem 3D skenerom, generiranjem programskog koda sa potrebnim zadanim parametrima za izradu predmeta, učitavanjem u...
Acetilen
Acetilen
Saša Žugečić
Plinovi i plinske smjese koriste se u različitim granama industrije, u istraživanjima i medicinskoj opremi. U uporabi su u procesima zavarivanja, čišćenja i rashlađivanja. Ovisno o namjeni, plinovi se mogu nabaviti u tekućem stanju ili kondenziranom obliku i isporučuju se u bocama ili spremnicima različitih veličina. U završnom radu prikazuje se postupak proizvodnje acetilena, određuju se postupci za siguran rad te postupci u slučaju nesreće.
Aditivna proizvodnja
Aditivna proizvodnja
Dario Netretić
Aditivne tehnologije počele su se razvijati i primjenjivati drugom polovicom 80-ih godina prošlog stoljeća. Glavni uzrok je bilo zadovoljavanje tržišta koje zahtijeva sve veću kvalitetu proizvoda, fleksibilnost, manje troškove, kraća vremena razvoja i proizvodnje, te maloserijsku i pojedinačnu proizvodnju. U sklopu aditivnih tehnologija su se razvili i 3D pisači koji omogućuju značajnu ekspanziju primjene aditivnih tehnologija za razvoj i proizvodnju. Veliki broj 3D pisača se...
Adrenalinski parkovi kao dio turističke ponude Hrvatske
Adrenalinski parkovi kao dio turističke ponude Hrvatske
Antonija Granić
Hrvatska jest zemlja s jakim potencijalima za razvoj svih oblika avanturističkog turizma te ima izvrsne predispozicije da postane prepoznata u tom dijelu selektivne turističke ponude. Adrenalinski su parkovi mjesta za zabavu i razonodu za sve dobne skupine željne novih doživljaja i iskustava punih adrenalina. Adrenalinski su parkovi dio turističke ponude koja u posljednje vrijeme privlači turiste svih dobnih skupina. U ovom radu govorit će se o avanturističkom turizmu te stanju i...
Agrokemikalije
Agrokemikalije
Neven Vereš
Agrokemikalije su kemijski proizvodi korišteni u poljoprivredi. Klasificiraju se kao gnojiva, sredstva za kondicioniranje tla, sredstva za ubrzavanje rasta, pesticide i dezinficijense. Važan faktor korištenja agrokemikalija jest njezin utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Međusobna isprepletenost između čovjeka, životinja, biljaka, vode, zemlje i zraka daje dodatnu važnost ovom važnom području. Nesreće prilikom korištenja agrokemikalija mogu se spriječiti edukacijom, pravilnim...
Akreditacija laboratorija prema normi HRN ISO/IEC 17025
Akreditacija laboratorija prema normi HRN ISO/IEC 17025
Biljana Karlović
Predmet završnog rada je istraživanje kako funkcionira akreditirana ustanova koja radi po propisima norme. Istraživanje je provedeno u tvrtki Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. koja radi ispitivanja prema propisima norme. U prvom dijelu je opisano koji su zahtjevi obuhvaćeni normom ISO/IEC 17025 dok je u drugom dijelu završnog rada opisan tehnički postupak za uzrokovanje i analizu otpadnih plinova iz malih uređaja za loženje. Iz tog jednog praktičnog ispitivanja...
Akreditiv kao instrument međunarodnog platnog prometa
Akreditiv kao instrument međunarodnog platnog prometa
Tomislav Ožegović
Međunarodni dokumentarni akreditiv je instrument međunarodnog plaćanja kojim nalogodavac stavlja putem poslovne banke korisniku na raspolaganje određeni iznos deviza, koje korisnik može naplatiti tek kada izvrši određene uvjete. Postoji više tipova akreditiva, a praktični primjer prikazan u radu temelji se na prenosivom akreditivu. Prenosivi akreditiv je onaj na temelju kojeg korisnik ima pravo akceptnoj ili negocirajućoj banci izdati uputu da akreditiv u cjelini ili dijelove stavi...

Pages