Error message

Notice: Trying to get property of non-object in dohvati_vrstu_pristupa_objektu() (line 103 of /data/www/drupal/sites/all/modules/dabar/dabar_modules/dabar_request_a_copy/dabar_request_a_copy.module).

Pages


Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Nemanja Irić
Jedan od uzroka smanjivanja brojnosti i nestanka nekih divljih životinjskih vrsta je razvoj intenzivne poljoprivrede. Brojne su negativne posljedice primjene poljoprivredne mehanizacije. U radu su prikazane metode zaštite divljači koje su međusobno odvojene po obliku i načinu djelovanja. U razdoblju između 2012. i 2014. godine istražen je broj stradavanja divljih životinja od kosilica na području lovišta VII/509 „ Uljanik- Čavlovica” i VII/510 „Poljodar- Sovjak”. Stradalo...
"CE" označavanje proizvoda
"CE" označavanje proizvoda
Ivan Hrestak
Rad ne sadrži sažetak.
"Six Sigma" strategija
"Six Sigma" strategija
Krunoslav Horvat
Rad ne sadrži sažetak.
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
Nino Hrupek
Danas, u 21. stoljeću, čovječanstvo je već uveliko zakoračilo u moderno doba što rezultira porastom automatizacije i pojavom novih tehnologija. Automatizirani sustavi odnosno roboti preuzimaju sve veći postotak u industriji, medicini, vojsci, prometu i u drugim sektorima djelatnosti gdje se teži dostojnoj zamjeni za ljudske resurse. Sa sigurnošću se može reći da nastupa „četvrta industrijska revolucija“ koju predvodi razvoj robotike, nanotehnologija i tehnologija 3D printanja.
Acetilen
Acetilen
Saša Žugečić
Plinovi i plinske smjese koriste se u različitim granama industrije, u istraživanjima i medicinskoj opremi. U uporabi su u procesima zavarivanja, čišćenja i rashlađivanja. Ovisno o namjeni, plinovi se mogu nabaviti u tekućem stanju ili kondenziranom obliku i isporučuju se u bocama ili spremnicima različitih veličina. U završnom radu prikazuje se postupak proizvodnje acetilena, određuju se postupci za siguran rad te postupci u slučaju nesreće.
Akreditiv kao instrument međunarodnog platnog prometa
Akreditiv kao instrument međunarodnog platnog prometa
Tomislav Ožegović
Međunarodni dokumentarni akreditiv je instrument međunarodnog plaćanja kojim nalogodavac stavlja putem poslovne banke korisniku na raspolaganje određeni iznos deviza, koje korisnik može naplatiti tek kada izvrši određene uvjete. Postoji više tipova akreditiva, a praktični primjer prikazan u radu temelji se na prenosivom akreditivu. Prenosivi akreditiv je onaj na temelju kojeg korisnik ima pravo akceptnoj ili negocirajućoj banci izdati uputu da akreditiv u cjelini ili dijelove stavi...
Alati za glodanje
Alati za glodanje
Zoran Ćakić
U uvodnom dijelu ovog Završnog rada ukratko je opisan jedan od najzastupljenijih postupaka obrade odvajanja čestica, a to je glodanje. Daljnjom razradom glodanja dolazimo i do dijela o samom alatu za glodanje, što je ujedno i tema ovog Završnog rada. Tu nailazimo na razne podijele glodala počevši od načina stezanja, načina izvedbe pa sve do materijala rezne oštrice glodala. Zaključak ove teme govori o važnosti alata za glodanje uslijed nastavka svijetske modernizacije, s ciljem...
Alternativni izvori financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Alternativni izvori financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Matea Oršulić
Cilj ovog završnog rada je objasniti razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj, kriterije razvrstavanja, objasniti glavne izvore financiranja malog i srednjeg poduzetništva te prikazati cjelokupnu ponudu alternativnih izvora financiranja koji su dostupni poduzetnicima i što svaki od njih nudi. Mala i srednja poduzeća su pokretači cijelog gospodarstva i zapošljavanja i zbog toga im se pridaje posebna važnost. No najveći problem koji se nalazi pred njima je problem...
Analiza aktuatora "Ultra low profile dozera"
Analiza aktuatora "Ultra low profile dozera"
Ivan Vučemilović-Vranjić
Za upravljanje ralicom Ultra Low Profile, skraćeno ULP, dozerskog stroja pokretanog električnom energijom, odnosno elektromotorima, odabran je par električnih aktuatora. Dozer je predviđen za rad u rudniku platine. Prilikom testiranja dozera u realnim uvjetima u svega sat vremena rada došlo je do kvara na sklopu alata (dozerske ralice). Ustanovljeno je da je do nemogućnosti daljnjeg rada došlo zbog blokiranja („zacvikavanja“) akutatora. Otkrivši uzrok zastoja, a u svrhu...
Analiza financijskih izvještaja društava za osiguranje
Analiza financijskih izvještaja društava za osiguranje
Dina Godač
Računovodstvo je najznačajniji dio informacijskog sustava trgovačkog društva te je temelj za poslovno odlučivanje. Njegov output su financijski izvještaji, svojevrsni nositelji informacija potrebnih različitim internim i eksternim korisnicima. Kako bi korisnici lakše mogli pristupiti informacijama iz financijskih izvještaja, trgovačka društva dužna su financijske izvještaje javno objavljivati, što ujedno olakšava njihovu analizu. Analiza financijskih izvještaja definirana je...
Analiza financijskih izvještaja društva Centrice Zagreb d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja društva Centrice Zagreb d.o.o.
Draženka Križančić
Za poslovanje bilo kojeg gospodarskog subjekta u današnje vrijeme, neophodne su analize njihovih financijskih izvještaja. Brojni su korisnici financijskih analiza koje za njih predstavljaju kvalitetan izvor informacija i podlogu za donošenje raznih poslovnih odluka. Interni korisnici poput menadžmenta i dioničara koriste informacije dobivene financijskom analizom za upravljanje poslovanjem te poslovno planiranje. Glavni cilj poslovanja svakog profitnog društva je postizanje...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća konditorske industrije
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća konditorske industrije
Marjan Lukavečki
Tema rada je analiza financijskih izvještaja kao jedan od alata u procesu poslovnog odlučivanja koji primjenom različitih analitičkih postupaka koristi podatke iz financijskih izvještaja i pretvara ih u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. Podacima dobivenim analizom financijskih izvještaja koriste se različite interesne skupine počevši od vlasnika, investitora, kreditora, zaposlenika, dobavljača i kupaca. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i...

Pages