Pages


Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Nemanja Irić
Jedan od uzroka smanjivanja brojnosti i nestanka nekih divljih životinjskih vrsta je razvoj intenzivne poljoprivrede. Brojne su negativne posljedice primjene poljoprivredne mehanizacije. U radu su prikazane metode zaštite divljači koje su međusobno odvojene po obliku i načinu djelovanja. U razdoblju između 2012. i 2014. godine istražen je broj stradavanja divljih životinja od kosilica na području lovišta VII/509 „ Uljanik- Čavlovica” i VII/510 „Poljodar- Sovjak”. Stradalo...
"CE" označavanje proizvoda
"CE" označavanje proizvoda
Ivan Hrestak
Rad ne sadrži sažetak.
"STRADAVANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA U CESTOVNOM PROMETU NA PODRUČJU NP PLITVIČKA JEZERA"
"STRADAVANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA U CESTOVNOM PROMETU NA PODRUČJU NP PLITVIČKA JEZERA"
Željko Rendulić
U radu su istražena stradavanja divljih životinja u cestovnom prometu (dnevna i godišnja dinamika) na području Nacionalnog parka Plitvička jezera za razdoblje 2017. i 2018. godine. Ukupno su zabilježena 62 stradavanja životinja od kojih je najviše bilo srna (Capreolus capreolus) 68% i divljih svinja (Sus scrofa) s 8%, dok su velike zvijeri vuk (Canis lupus), medvjed (Ursus arctos) i ris (Lynx Lynx) zastupljeni sa 6%. Podaci o naletima su analizirani GIS programom ArcMap 10.5.1....
"Six Sigma" strategija
"Six Sigma" strategija
Krunoslav Horvat
Rad ne sadrži sažetak.
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
Nino Hrupek
Danas, u 21. stoljeću, čovječanstvo je već uveliko zakoračilo u moderno doba što rezultira porastom automatizacije i pojavom novih tehnologija. Automatizirani sustavi odnosno roboti preuzimaju sve veći postotak u industriji, medicini, vojsci, prometu i u drugim sektorima djelatnosti gdje se teži dostojnoj zamjeni za ljudske resurse. Sa sigurnošću se može reći da nastupa „četvrta industrijska revolucija“ koju predvodi razvoj robotike, nanotehnologija i tehnologija 3D printanja.
3D model kajaka
3D model kajaka
Josip Matešić
Tema ovog završnog rada bila je konstrukcijska izrada 3D kalupa kajaka. Za izradu 3D modela kajaka koristimo program Catia v5. U navedenom programu koristimo pod-podijelu GSD (Generative Shape Desing) u kojoj konstruiramo kajak. U drugoj podjeli (Mechanical Desing) konstruiramo kalup za izradu gotovog modela kajaka. FMD (Fused Deposition Modeling) tehnologiju koristimo za izradu 3D kalupa preko upravljačkog programa „Slic3r“ za 3D printer. Materijal za izradu kalupa kajaka uzimamo...
3D printanje
3D printanje
Krešo Hotko Cernić
3D printanje je tehnologija nastala 80-ih godina prošlog stoljeća zahvaljujući doktoru Hideo Kodami. Razvoj nije tekao brzo, sve do zadnjih 20 godina, kada su tehnološke mogućnosti omogućile praćenje zamisli 3D printanja. 3D printanje je aditivna tehnologija izrade trodimenzionalnih predmeta. Proces se sastoji od konstruiranja predmeta pomoću CAD programa ili skeniranjem 3D skenerom, generiranjem programskog koda sa potrebnim zadanim parametrima za izradu predmeta, učitavanjem u...
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
ADITIVNE TEHNOLOGIJE
Ivana Grgurić
U ovom su radu opisani osnovni postupci i tehnologije aditivne proizvodnje, materijali, primjena i uređaji (3D pisači) koji su najzastupljeniji na tržištu. U prvom je poglavlju opisan razvoj te primjena, načela i materijali aditivne proizvodnje. Drugo poglavlje opisuje ukratko postupke aditivne proizvodnje te materijale za pojedini postupak i princip rada, navodi prednosti i nedostatke postupka, a zatim primjenu te proizvođače i uređaje dostupne na tržištu. Praktični dio rada...
AKTIVNI TURIZAM KARLOVAČKE ŽUPANIJE
AKTIVNI TURIZAM KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Marija Zdelar
U ovom završnom radu pojmovno se obrađuje pojam aktivnog turizma kao i specifični oblici aktivnog turizma. Nadalje, definira se i sam pojam aktivnog turista. Na jednostavan način objašnjava se razlika između hard i soft turizma te se navode potrebni uvjeti koje je pružatelj usluga dužan sprovesti u skladu sa zakonom prilikom provođenja usluga aktivnog turizma. Nadalje se pobliže opisuju specifični oblici aktivnog turizma svaki pojedinačno. Neizostavan dio ovog rada je primjena...
ALARMNI SUSTAVI U OBITELJSKOJ KUĆI
ALARMNI SUSTAVI U OBITELJSKOJ KUĆI
Ivana Flanjak
Tema ovog završnog rada su alarmni sustavi u obiteljskoj kući. Okruženi smo mnoštvom različitih alarma, svjetlosnih, zvučnih, vibrirajućih ili u obliku elektroničke informacije i to od upozorenja na preniske temperature do previsoke, upozorenja na prisutnost raznih plinova ili SOS dojava. Zatim susrećemo protuprovalne alarme. Alarmni sustav podrazumijeva elektroničku zaštitu objekta komponentama koje detektiraju ulazak u štićeni prostor i obavljaju zvučno-svjetlosnu uzbunu i...
ALATI I PRIHVATILA ZA CNC STROJEVE
ALATI I PRIHVATILA ZA CNC STROJEVE
Ivan Kramarić
U završnom radu se proučava razvoj obradnih sustava koji imaju sve veće zahtjeve za fleksibilnošću i autonomijom. Da bi se omogućio veliki stupanj fleksibilnosti obradnih sustava potrebno je ispuniti mnoge preduvjete. U prvom dijelu rada su opisan je sami razvoj alatnih strojeva koji su omogućile fleksibilnost proizvodnje. U zadnjem dijelu je opisan sam način rada tokarilice i glodalice te njihovi najvažniji dijelovi.
ALATI ZA IZREZIVANJE SAĆA IZ PČELARSKIH OKVIRA
ALATI ZA IZREZIVANJE SAĆA IZ PČELARSKIH OKVIRA
Luka Perković
Tema ovog završnog rada je konstrukcija alata za izrezivanje saća iz pčelarskih okvira u 3D. Za izradu 3D modela koristimo program Solidworks. U prvom djelu rada opisane su pčele, med, košnice te njihovi okviri kako bi saznali za šta će se koristit ovaj alat. Prema podacima iz proračuna pristupilo se odabiru dijelova te dimenzija kako bi alat bio u funkciji. Cijeli proces izrade alata popraćen je sa 3D modelima te objašnjenjima uz priloženu tehničku dokumentaciju sa materijalima...

Pages