Pages


Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Nemanja Irić
Jedan od uzroka smanjivanja brojnosti i nestanka nekih divljih životinjskih vrsta je razvoj intenzivne poljoprivrede. Brojne su negativne posljedice primjene poljoprivredne mehanizacije. U radu su prikazane metode zaštite divljači koje su međusobno odvojene po obliku i načinu djelovanja. U razdoblju između 2012. i 2014. godine istražen je broj stradavanja divljih životinja od kosilica na području lovišta VII/509 „ Uljanik- Čavlovica” i VII/510 „Poljodar- Sovjak”. Stradalo...
"CE" označavanje proizvoda
"CE" označavanje proizvoda
Ivan Hrestak
Rad ne sadrži sažetak.
"Six Sigma" strategija
"Six Sigma" strategija
Krunoslav Horvat
Rad ne sadrži sažetak.
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
3D ispisani mikrokontrolerom upravljani hodajući robot
Nino Hrupek
Danas, u 21. stoljeću, čovječanstvo je već uveliko zakoračilo u moderno doba što rezultira porastom automatizacije i pojavom novih tehnologija. Automatizirani sustavi odnosno roboti preuzimaju sve veći postotak u industriji, medicini, vojsci, prometu i u drugim sektorima djelatnosti gdje se teži dostojnoj zamjeni za ljudske resurse. Sa sigurnošću se može reći da nastupa „četvrta industrijska revolucija“ koju predvodi razvoj robotike, nanotehnologija i tehnologija 3D printanja.
3D model kajaka
3D model kajaka
Josip Matešić
Tema ovog završnog rada bila je konstrukcijska izrada 3D kalupa kajaka. Za izradu 3D modela kajaka koristimo program Catia v5. U navedenom programu koristimo pod-podijelu GSD (Generative Shape Desing) u kojoj konstruiramo kajak. U drugoj podjeli (Mechanical Desing) konstruiramo kalup za izradu gotovog modela kajaka. FMD (Fused Deposition Modeling) tehnologiju koristimo za izradu 3D kalupa preko upravljačkog programa „Slic3r“ za 3D printer. Materijal za izradu kalupa kajaka uzimamo...
Acetilen
Acetilen
Saša Žugečić
Plinovi i plinske smjese koriste se u različitim granama industrije, u istraživanjima i medicinskoj opremi. U uporabi su u procesima zavarivanja, čišćenja i rashlađivanja. Ovisno o namjeni, plinovi se mogu nabaviti u tekućem stanju ili kondenziranom obliku i isporučuju se u bocama ili spremnicima različitih veličina. U završnom radu prikazuje se postupak proizvodnje acetilena, određuju se postupci za siguran rad te postupci u slučaju nesreće.
Aditivna proizvodnja
Aditivna proizvodnja
Dario Netretić
Aditivne tehnologije počele su se razvijati i primjenjivati drugom polovicom 80-ih godina prošlog stoljeća. Glavni uzrok je bilo zadovoljavanje tržišta koje zahtijeva sve veću kvalitetu proizvoda, fleksibilnost, manje troškove, kraća vremena razvoja i proizvodnje, te maloserijsku i pojedinačnu proizvodnju. U sklopu aditivnih tehnologija su se razvili i 3D pisači koji omogućuju značajnu ekspanziju primjene aditivnih tehnologija za razvoj i proizvodnju. Veliki broj 3D pisača se...
Agrokemikalije
Agrokemikalije
Neven Vereš
Agrokemikalije su kemijski proizvodi korišteni u poljoprivredi. Klasificiraju se kao gnojiva, sredstva za kondicioniranje tla, sredstva za ubrzavanje rasta, pesticide i dezinficijense. Važan faktor korištenja agrokemikalija jest njezin utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Međusobna isprepletenost između čovjeka, životinja, biljaka, vode, zemlje i zraka daje dodatnu važnost ovom važnom području. Nesreće prilikom korištenja agrokemikalija mogu se spriječiti edukacijom, pravilnim...
Akreditiv kao instrument međunarodnog platnog prometa
Akreditiv kao instrument međunarodnog platnog prometa
Tomislav Ožegović
Međunarodni dokumentarni akreditiv je instrument međunarodnog plaćanja kojim nalogodavac stavlja putem poslovne banke korisniku na raspolaganje određeni iznos deviza, koje korisnik može naplatiti tek kada izvrši određene uvjete. Postoji više tipova akreditiva, a praktični primjer prikazan u radu temelji se na prenosivom akreditivu. Prenosivi akreditiv je onaj na temelju kojeg korisnik ima pravo akceptnoj ili negocirajućoj banci izdati uputu da akreditiv u cjelini ili dijelove stavi...
Alati za glodanje
Alati za glodanje
Zoran Ćakić
U uvodnom dijelu ovog Završnog rada ukratko je opisan jedan od najzastupljenijih postupaka obrade odvajanja čestica, a to je glodanje. Daljnjom razradom glodanja dolazimo i do dijela o samom alatu za glodanje, što je ujedno i tema ovog Završnog rada. Tu nailazimo na razne podijele glodala počevši od načina stezanja, načina izvedbe pa sve do materijala rezne oštrice glodala. Zaključak ove teme govori o važnosti alata za glodanje uslijed nastavka svijetske modernizacije, s ciljem...
Alternativni izvori financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Alternativni izvori financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Matea Oršulić
Cilj ovog završnog rada je objasniti razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj, kriterije razvrstavanja, objasniti glavne izvore financiranja malog i srednjeg poduzetništva te prikazati cjelokupnu ponudu alternativnih izvora financiranja koji su dostupni poduzetnicima i što svaki od njih nudi. Mala i srednja poduzeća su pokretači cijelog gospodarstva i zapošljavanja i zbog toga im se pridaje posebna važnost. No najveći problem koji se nalazi pred njima je problem...
Analiza aktuatora "Ultra low profile dozera"
Analiza aktuatora "Ultra low profile dozera"
Ivan Vučemilović-Vranjić
Za upravljanje ralicom Ultra Low Profile, skraćeno ULP, dozerskog stroja pokretanog električnom energijom, odnosno elektromotorima, odabran je par električnih aktuatora. Dozer je predviđen za rad u rudniku platine. Prilikom testiranja dozera u realnim uvjetima u svega sat vremena rada došlo je do kvara na sklopu alata (dozerske ralice). Ustanovljeno je da je do nemogućnosti daljnjeg rada došlo zbog blokiranja („zacvikavanja“) akutatora. Otkrivši uzrok zastoja, a u svrhu...

Pages