Pages


Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Stradavanje divljači od poljoprivredne mehanizacije
Nemanja Irić
Jedan od uzroka smanjivanja brojnosti i nestanka nekih divljih životinjskih vrsta je razvoj intenzivne poljoprivrede. Brojne su negativne posljedice primjene poljoprivredne mehanizacije. U radu su prikazane metode zaštite divljači koje su međusobno odvojene po obliku i načinu djelovanja. U razdoblju između 2012. i 2014. godine istražen je broj stradavanja divljih životinja od kosilica na području lovišta VII/509 „ Uljanik- Čavlovica” i VII/510 „Poljodar- Sovjak”. Stradalo...
"CE" označavanje proizvoda
"CE" označavanje proizvoda
Ivan Hrestak
Rad ne sadrži sažetak.
"Six Sigma" strategija
"Six Sigma" strategija
Krunoslav Horvat
Rad ne sadrži sažetak.
Acetilen
Acetilen
Saša Žugečić
Plinovi i plinske smjese koriste se u različitim granama industrije, u istraživanjima i medicinskoj opremi. U uporabi su u procesima zavarivanja, čišćenja i rashlađivanja. Ovisno o namjeni, plinovi se mogu nabaviti u tekućem stanju ili kondenziranom obliku i isporučuju se u bocama ili spremnicima različitih veličina. U završnom radu prikazuje se postupak proizvodnje acetilena, određuju se postupci za siguran rad te postupci u slučaju nesreće.
Alati za glodanje
Alati za glodanje
Zoran Ćakić
U uvodnom dijelu ovog Završnog rada ukratko je opisan jedan od najzastupljenijih postupaka obrade odvajanja čestica, a to je glodanje. Daljnjom razradom glodanja dolazimo i do dijela o samom alatu za glodanje, što je ujedno i tema ovog Završnog rada. Tu nailazimo na razne podijele glodala počevši od načina stezanja, načina izvedbe pa sve do materijala rezne oštrice glodala. Zaključak ove teme govori o važnosti alata za glodanje uslijed nastavka svijetske modernizacije, s ciljem...
Alternativni izvori financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Alternativni izvori financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Matea Oršulić
Cilj ovog završnog rada je objasniti razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj, kriterije razvrstavanja, objasniti glavne izvore financiranja malog i srednjeg poduzetništva te prikazati cjelokupnu ponudu alternativnih izvora financiranja koji su dostupni poduzetnicima i što svaki od njih nudi. Mala i srednja poduzeća su pokretači cijelog gospodarstva i zapošljavanja i zbog toga im se pridaje posebna važnost. No najveći problem koji se nalazi pred njima je problem...
Analiza aktuatora "Ultra low profile dozera"
Analiza aktuatora "Ultra low profile dozera"
Ivan Vučemilović-Vranjić
Za upravljanje ralicom Ultra Low Profile, skraćeno ULP, dozerskog stroja pokretanog električnom energijom, odnosno elektromotorima, odabran je par električnih aktuatora. Dozer je predviđen za rad u rudniku platine. Prilikom testiranja dozera u realnim uvjetima u svega sat vremena rada došlo je do kvara na sklopu alata (dozerske ralice). Ustanovljeno je da je do nemogućnosti daljnjeg rada došlo zbog blokiranja („zacvikavanja“) akutatora. Otkrivši uzrok zastoja, a u svrhu...
Analiza financijskih izvještaja društava za osiguranje
Analiza financijskih izvještaja društava za osiguranje
Dina Godač
Računovodstvo je najznačajniji dio informacijskog sustava trgovačkog društva te je temelj za poslovno odlučivanje. Njegov output su financijski izvještaji, svojevrsni nositelji informacija potrebnih različitim internim i eksternim korisnicima. Kako bi korisnici lakše mogli pristupiti informacijama iz financijskih izvještaja, trgovačka društva dužna su financijske izvještaje javno objavljivati, što ujedno olakšava njihovu analizu. Analiza financijskih izvještaja definirana je...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća konditorske industrije
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća konditorske industrije
Marjan Lukavečki
Tema rada je analiza financijskih izvještaja kao jedan od alata u procesu poslovnog odlučivanja koji primjenom različitih analitičkih postupaka koristi podatke iz financijskih izvještaja i pretvara ih u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. Podacima dobivenim analizom financijskih izvještaja koriste se različite interesne skupine počevši od vlasnika, investitora, kreditora, zaposlenika, dobavljača i kupaca. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i...
Analiza financijskog rezlutata poslovanja pet najvećih banaka u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Analiza financijskog rezlutata poslovanja pet najvećih banaka u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine
Dario Lončarić
Banke, koje kao financijske institucije za cilj imaju posredovanje na financijskom tržištu, prikupljanje novčanih sredstava i sudjelovanje u financijskim plasmanima, važne su za svako gospodarstvo. Uspješnost njihovog poslovanja od velikog je interesa za različite dionike, osobito investitore i državna tijela. Stoga je u ovom radu pokazano kako se analizom financijskog rezultata poslovanja odabranih banaka može doći do konkretnih zaključaka o uspješnosti njihovog poslovanja....
Analiza financijskog rezultata poslovanja poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju u Baranji
Analiza financijskog rezultata poslovanja poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju u Baranji
Eden Hrvojević
Predmet rada je analiza i procjena poslovanja poduzeća provođenjem horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja te pomoću pokazatelja. Istraživanjem će biti obuhvaćena poduzeća čije su osnovne djelatnosti vodoopskrba i odvodnja, a koja posluju na području Baranje. Analizirat će se njihove financijske izvještaje, odnosno utvrditi odnose između pojedinih elemenata izvještaja i izračunati određene pokazatelje. Cilj istraživanja je provesti analizu financijskog...
Analiza gospodarskog rasta Meksika u razdoblju od 2010. do 2015. godine
Analiza gospodarskog rasta Meksika u razdoblju od 2010. do 2015. godine
Mario Tomičić
Gospodarstvo Meksika drugo je po veličini među zemljama Latinske Amerike te se ubraja među petnaest najvećih svjetskih gospodarstava. Obilježava ga srednja razina BDP-a po stanovniku, stabilni makroekonomski uvjeti, ubrzani razvoj industrije, jaka izvozna orijentacija i značajan priljev stranog kapitala, a u promatranom razdoblju bilježi stalan gospodarski rast. Temelji se na proizvodnji nafte i naftnih derivata, razvijenoj automobilskoj, zrakoplovnoj i elektroničkoj industriji te...

Pages