specijalistički diplomski stručni
Akreditacija laboratorija prema normi HRN ISO/IEC 17025

Biljana Karlović (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel