specijalistički diplomski stručni
Kvaliteta zraka u funkciji zaštite okoliša

Miroslav Škrinjarić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite