završni rad
Računovodstveni aspekti fiskalizacije na primjeru poduzetnika R. C. Optika d. o. o.

Viktoria Filipi (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel