specijalistički diplomski stručni
Logistički proces hrvatskog proizvodnog poduzeća Reta d.o.o. iz Karlovca

Dubravko Mrkonja (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel
Specijalistički diplomski stručni Studij poslovnog upravljanja - izvanredni studij