specijalistički diplomski stručni
Upravljanje kvalitetom u procesu dodjele financijskih podrški udrugama

Marko Basara (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel
Specijalistički diplomski stručni Studij poslovnog upravljanja - izvanredni studij