specijalistički diplomski stručni
Utjecaj okoliša na kvalitetu života

Marina Porubić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite