specijalistički diplomski stručni
Profesionalne bolesti dišnog sustava

Anna Maria Paradovski (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite