specijalistički diplomski stručni
Menadžment i poslovna kriza

Anica Peraković (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel
Specijalistički diplomski stručni Studij poslovnog upravljanja - izvanredni studij