završni rad
Statistički pokazatelji požara u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na grad Karlovac i Karlovačku županiju

Vladimir Gujinović (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite