specijalistički diplomski stručni
Procjena rizika

Jurica Lončar (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite