završni rad
Ekološka edukacija i interpretacija s osvrtom na poučne staze u Karlovačkoj županji

Milenko Flegarić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel lovstva i zaštite prirode
Stručni studij lovstva i zaštite prirode - izvanredni studij