specijalistički diplomski stručni
Žene u svijetu menadžmenta

Željka Gračan (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel