specijalistički diplomski stručni
Makroekonomska analiza odabranih afričkih zemalja

Kristina Severinski (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel