specijalistički diplomski stručni
Konflikti i način njihova rješavanja u organizacijama

Ivana Krizmanić (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel