specijalistički diplomski stručni
Aproksimacija i interpolacija funkcija

Marijana Lesić (2017)
Veleučilište u Karlovcu