specijalistički diplomski stručni
Kemijski i biološki učinci ionizirajućeg zračenja - analiza rizika izloženih djelatnika u općoj bolnici

Karlo Lugarić (2016)
Veleučilište u Karlovcu