specijalistički diplomski stručni
Nastanak elektromagnetskog onečišćenja

Osvald Martinović (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite