specijalistički diplomski stručni
Interventni plan djelovanja u kriznim situacijama

Ivan Matovina (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite