specijalistički diplomski stručni
Norme i normizacija

Suzana Smjerog (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite