specijalistički diplomski stručni
ORGANIZACIJA LJUDSKIH RESURSA U JUNP PLITVIČKA JEZERA

Vesna Dukić (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel