specijalistički diplomski stručni
Primjena LEAN načela u upravljanju kvalitetom

Tomislav Vrhovec (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel