specijalistički diplomski stručni
Akreditiv kao instrument međunarodnog platnog prometa

Tomislav Ožegović (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel