specijalistički diplomski stručni
Građevinske mjere zaštite od požara

Ivan Marković (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite