specijalistički diplomski stručni
Međunarodna organizacija za normizaciju

Lucija Tomašković (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite