specijalistički diplomski stručni
Privatna zaštita kao dio nacionalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj

Nikolina Kos (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite